Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Rada Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Rada Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie oraz w zakresie:

 • tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
 • składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
 • przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu.

Członkami Rady Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii w kadencji 2020-2024 są:

 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – Przewodniczący Rady Instytutu
 • prof. dr hab. Janina Filek
 • dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
 • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
 • dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK
 • dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK
 • dr Marcin Kędzierski
 • mgr Agata Marcisz
 • Paweł Jarosz – Przedstawiciel studentów
 • Nikola Hyży – Przedstawicielka studentów
 • Natalia Podsiadło – Przedstawicielka studentów