Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekun kierunku powoływany jest na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu Studiów UEK z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Do podstawowych obowiązków opiekuna kierunku należy udzielanie studentom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi oraz socjalnymi.

Opiekunowie kierunków w roku akademickim 2023/2024

I stopień
Nauki społeczne stosowane1 rokdr Maciej Kałuża e-wizytówka
Stosunki międzynarodowe1 rokdr Damian Strycharz e-Wizytówka
2 rokmgr Piotr Andrzej Głogowski e-Wizytówka
3 rokdr Agnieszka Latosińska e-Wizytówka
II stopień
Stosunki międzynarodowe1 rokdr Karol Kaczorowski e-Wizytówka
2 rokdr Dominika Karwoth-Zielińska e-Wizytówka