Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekun kierunku powoływany jest na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu Studiów UEK z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

Do podstawowych obowiązków opiekuna kierunku należy udzielanie studentom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi oraz socjalnymi.

Opiekunowie kierunków w roku akademickim 2022/2023