Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Publikacje

Publikacje

2022

Danel, Ł. (2022) Zrozumieć Brexit: przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Danel Ł. (2022), Attempts to Strengthen the Alliance with the United States as an Element of Post-Brexit Foreign Policy of the United Kingdom. Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne, 76, s. 224-240; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/athena/1178-apsp-2022/apsp20224/10034-apsp2022412
Darke W., Karatayev M. i Lisiakiewicz R. (2022) Sustainable Energy Security for Central Asia : Exploring the Role of China and the United Nations, Energy Reports, 8, s. 10741-10750; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722016572
Eska-Mikołajewska J. (2022) Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Eska-Mikołajewska J. (2022) Ruchy ekstremistyczne i radykalizm w Australii na tle napięć między polityką wielokulturowości a dominacją kultury anglosaskiej, Nowa Polityka Wschodnia, 3(34), s. 106-130; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/npw/1140-npw2022/npw20223/8857-npw2022305
Filek J., Campisi B., De Luca P., Gallenti G. i Wojnarowska M. (2022) The Role of Universities in Development of the Circular Economy, w M. Wojnarowska, Ćwiklicki M., Ingrao C. (red.) Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society. London, New York : Routledge, s. 239-254. 
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M. i Jelonek M. (2022) Developing Competencies for the Future, w S. Mazur (red.) Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications. New York : Routledge, s. 7-29. 
Gródek-Szostak Z., Adamczyk J., Luc M., Suder M., Tora J., Kotulewicz-Wisińska K., Zysk W. i Szeląg-Sikora A. (2022) Hard Cash in Hard Times – the Effect of Institutional Support for Businesses Shaken by COVID-19, Sustainability, 14(8), s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399
Johnson J., Karwińska A. i Sanak-Kosmowska K. (2022), This is America : Using Children’s Drawings to Discern their Understanding of National Identity, Polish Sociological Review, 1(217), s. 45-63; https://polish-sociological-review.eu/This-is-America-Using-Children-s-Drawings-nto-Discern-their-Understanding-of-National,147552,0,2.html
Karwoth-Zielińska D. (2022) Recenzja Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia, M. Nieć, T. Litwin i K. Łabędź (2021). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Seria: Dyskurs politologiczny. Horyzonty Polityki, 13(42), s. 217-219; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2216/2156
Lisiakiewicz R. (2022) Asymetryczna współzależność: relacje handlowe Rosji z Polska na tle czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Lisiakiewicz R. (2022) Russian Economic Nationalism and the Vectors of Russian Foreign Policy, Nowa Polityka Wschodnia, 2(33), s. 109-130; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/npw/1140-npw2022/npw20222/8510-npw2022206
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Wiktor-Mach D., Stonawski M., Trzeszczyńska P. i Kaczorowski K. (2022) Migracje i COVID-19: przemiany wielokulturowego Krakowa. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Sobczak-Szelc K., Pachocka, M., Pędziwiatr K., Szałańska J. i Szulecka M. (2022) From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland. London : Routledge.
Stonawski M., Brzozowski J., Pędziwiatr K. i Georgati M. (2022) Investigating Neighbourhood Concentration of Immigrants in Poland : Explorative Evidence from Kraków, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 56, s. 143-159; https://apcz.umk.pl/BGSS/article/view/38008/32564
Strycharz D. (2022) Dominant Narratives, External Shocks, and the Russian Annexation of Crimea, Problems of Post-Communism, 69(2), s. 133-144.
Strycharz D. (2022) Role Change and Russia’s Responses to Upheavals in Ukraine, Foreign Policy Analysis, 18,(4), s. 1-18; https://academic.oup.com/fpa/article/18/4/orac017/6651345
Strycharz D. (2022) Role Theory and Russian Foreign Policy: Rolling Changes in National Role Conceptions. New York : Routledge.
Wiktor-Mach D. (2022) Recenzja Cultural Industries and Environmental Crisis : New Approaches for Policy, (red) M. Banks i K. Oakley (2021). Springer. International Journal of Cultural Policy, 28(6), s. 771-773.
Wiktor-Mach D., Trzeszczyńska P. i Pędziwiatr K. (2022) The Responses of Religious Communities to Migration and the Transformation of a Quasi-Monopolistic Religious Market, Studia Religiologica, 55(2), s. 171-191; https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica
Augustyniak P. (2021) Jezus Niechrystus. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
Chowaniak M., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Luc M., Suder M. i Szeląg-Sikora A. (2021) The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019, Energies, 14(7), s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1856/htm
Danel Ł. (2021) Euroscepticism or Nationalism – which Better Explains the Decision of the British to Leave the European Union?, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 43(1), s. 125-138; https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13383
Gródek-Szostak Z. i Kotulewicz-Wisińska K. (2021) The Cultural and Economic Framework of Polish Japanese Economic Cooperation, European Research Studies Journal, 24, spec. iss. 1, s. 776-786; https://www.ersj.eu/journal/2073
Gródek-Szostak Z., Malinowski M., Suder M., Kwiecień K., Bodziacki S., Vaverková M., Maxianová A., Krakowiak-Bal A., Ziemiańczyk U., Uskij H., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Niemczyk A., Szeląg-Sikora A. i Niemiec M. (2021) Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study, Energies, 14(18), s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599
Jelonek M. (2021) Universities and the Labour Market: Graduate Transitions from Education to Employment. London : Routledge.
Karatayev M., Lisiakiewicz R., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K. i Nizamova M. (2021) The Promotion of Renewable Energy Technologies in the Former Soviet Bloc : Why, How, and with What Prospects?, Energy Reports, 7, s. 6983-6994; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721010854
Kisiel P. (2021) A Young Audience’s Expectations of a Contemporary Museum of Art, Przegląd Socjologiczny, 70(2), s. 11-28; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1250
Kot D. (2021) Błędny uniwersytet, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 4(136), s. 307-320.
Kotulewicz-Wisińska K. (2021) Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku, Nowa Polityka Wschodnia, 2(29), s. 83-110; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/29/npw2904.pdf
Kotulewicz-Wisińska K. i Gródek-Szostak Z. (2021) Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Lisiakiewicz R. (2021) China as a Strategic Economic Partner in the Concepts of Russian Foreign Policy in the 2020s, Nowa Polityka Wschodnia, 1(28), s. 43-65; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/npw/1047-npw2021/npw20211/6960-npw2021103
Mizdrak I. (2021) Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera, Przestrzenie Teorii, 36, s. 257-271; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/30695
Pędziwiatr K. (2021) Halal Certification as a Source of Intra- and Inter-group Tensions among Muslims in Poland, w Yakin , Christians L. (red.), Rethinking Halal : Genealogy, Current Trends, and New Interpretations (Muslim Minorities; Vol. 37). Leiden : Brill, s. 241-264. 
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Mucha J. i Stonawski M. (2021) Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Prostak R. (2021) (Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion, Politeja, 2(71), s. 183-202; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/3716
Prostak R. (2021) Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina, Rocznik Teologiczny, 63(2), s. 453-490; http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2021/09/rt_2021_17.pdf
Słaboń A. (2021) Zapobieganie konfliktom społecznym: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warmińska K. (2021) How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians, Ethnicities, 21(5), s. 953-978.
Wiktor-Mach D. (2021) Od globalności do lokalności : przemiany ruchu klimatycznego w Turcji, Przegląd Socjologiczny, 70(4), s. 15-37; https://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1535/1376
Danel Ł. (2020) Parlamenty dwuizbowe: wybrane zagadnienia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Danel Ł. (2020) Great Britain after Brexit – Is Breturn Possible?, Athenaeum, 67(3), s. 7-20; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/67/apsp6701.pdf
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W. i Worek B. (2020) Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Gorazda M. i Kwarciński T. (2020) Między dobrobytem a szczęściem: eseje z filozofii ekonomii. Kraków : Copernicus Center Press.
Guczalska K. (2020) Koncepcja „demokracji zakorzenionej” Wolfganga Merkela w kontekście współczesnego populizmu i kryzysu demokracji, ARGUMENT : Biannual Philosophical Journal, 10(1), s. 57-82; https://argument.up.krakow.pl/article/view/7661/6982
Itrich-Drabarek J. i Kisiel P. (2020) Populism in the Visegrád Group Countries, w S. Mazur (red.) Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge, s. 164-180. 
Jelonek M. (2020) Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jelonek M. i Mazur S. (2020) Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland’s Science and Higher Education System, Management Learning, 51(4), s. 472-490.
Karwińska A., Kudłacz M. i Sarzyński K. (2020) Między zagrożeniem a nadzieją: polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck.
Kędzierski M. (2020) Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 37). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kisiel P. (2020) „The Wayfarer” („The Pedlar”) by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger’, Przegląd Socjologii Jakościowej, 16(2), s. 46-61; http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume50/PSJ_16_2_Kisiel.pdf
Kot D. (2020) Obcy w domu : pomiędzy swojością a innością, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 2(130), s. 85-98.
Kot D. (2020) Tratwa Odysa: esej o uchodźcach. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
Kusak L. (2020) O wdzięczności z punktu widzenia filozofii i nauk społecznych. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kwarciński T. i Ulman P. (2020) Quality of Life Paradox : Well-Being Ranking of the Selected European Countries Based on Hybrid Well-Being Approach, Economics & Sociology, 13(2), s. 160-180; https://www.economics-sociology.eu/files/12S_874_Kwarcinski_Ulman.pdf
Lisiakiewicz R. i Michalik A. (2020) Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej – krytyczna analiza. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Prostak R. (2020) Credobaptism and Religious Policy : Separation of Church and State, Freedom of Religion, and Religious Tolerance in the Writings of the Early Baptists, Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, 24, s. 214-228; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6466/6793
Prostak R. (2020) Ogród murem oddzielony od pustyni: relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów. Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Sprengel M., Siekiera J. i Eska-Mikołajewska J. (2020) Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii – historia i współczesność. Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.
Wiktor-Mach D. (2020) What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO’s Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations, International Journal of Cultural Policy, 26(3), s. 312-327.
Augustyniak P. (2019) Wyspiański: burzenie polskiego kościoła: studium o Wyzwoleniu. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Ćwiklicki M. i Urbaniak A. (2019) Studium przypadku w naukach o zarządzaniu. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Danel Ł. (2019) Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku, TEKA of Political Science and International Relations, 14(1), s. 163-177; https://journals.umcs.pl/teka/article/view/9487/7484
Danel Ł. (2019) Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim – pomiędzy tradycją a funkcjonalnością, Przegląd Europejski, 1, s. 23-36; https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193947
Guczalska K. (2019) Feminizm antykontraktowy Carole Pateman. Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Guczalska K. (2019) Leviathan and Woman – Pateman on Hobbes’s Standpoint, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(980), s. 61-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1582/1317
Jakimowicz R. (2019) Nierozwiązane dwudziestowieczne problemy polityczne w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku, Krakowskie Studia Małopolskie, 24, s. 142-167; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201908.pdf
Jelonek M. i Urbaniec M. (2019) Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study, Sustainability, 11(20), s. 1-16; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716
Kot D. (2019) Niesłychany Obcy, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 1(125), s. 85-102.
Kotulewicz-Wisińska K. (2019) Средний класс в современной Польше, Sovremennaya Evropa, 7, s. 59-71; http://www.sov-europe.ru/2019/7-2019/7.pdf
Kwarciński T. (2019) On the Importance of the Philosophy of Well-being, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(981), s. 9-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1875/1330
Latosińska A. (2019) Rola i pozycja kobiety w islamie, Krakowskie Studia Małopolskie, 24, s. 181-192; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/24/ksm201910.pdf
Mizdrak I. (2019) Sfera „pomiędzy” jako relacja istnień, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia, Studia Humanistyczne AGH, 18(2), pp. 129-141; http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.2/human.2019.18.2.129.pdf
Mizdrak I. (2019) Za chciwością czy przeciw niej?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(980), s. 45-59; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1642/1316
Pędziwiatr K. (2019) Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Pędziwiatr K. (2019) Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam. [W:] Zempi I., Awan I. (red.), The Routledge International Handbook of Islamophobia. London : Routledge, s. 212-224. 
Prostak R. (2019) The Fertility Rate in the EU Societies and Life Satisfaction of Contemporary Europeans, Przegląd Narodowościowy, 9, s. 257-273; http://reviewofnationalities.com/index.php/RON/article/view/175
Słaboń A. (2019) Between Solidarity and the Conflict of Generations : Intergenerational Relations in Biographical Narratives, Zarządzanie Publiczne, 3(49), s. 53-62; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/526
Wiktor-Mach D. (2019) Cultural Heritage and Development : UNESCO’s New Paradigm in a Changing Geopolitical Context, Third World Quarterly, 40(9), s. 1593-1612.
Załuski W. i Kwarciński T. (2019) The Dualism of Prudence, Prakseologia, 161, s. 291-314; https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5917