Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie praktyk

Opiekun praktyk sprawuje merytoryczny nadzór nad odbywanymi przez studentów praktykami zawodowymi w ramach danego kierunku.

Zgodnie z §32 ust. 10 Regulaminu studiów UEK do obowiązków opiekuna praktyki zawodowej należy:

  • akceptacja wybranego przez studenta podmiotu gospodarczego lub instytucji jako miejsca praktyki zawodowej, a w przypadku studentów studiów o profilu praktycznym – wskazanie miejsca praktyki zawodowej,
  • zatwierdzenie programu praktyki zawodowej, uzgodnionego pomiędzy stronami umowy o ich organizację, w wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 13,
  • rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki zawodowej i podjęcie decyzji o zaliczeniu lub jego braku,
  • dokonanie odpowiedniego wpisu do elektronicznego systemu obsługi studiów,
  • utworzenie protokołu z zaliczeniem przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi studiów i przekazanie go do COS,
  • w razie potrzeby pomoc w wyborze miejsca praktyki zawodowej objętego ofertą Uniwersytetu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK.,

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2023/2024

I stopień
Nauki społeczne stosowanedr Katarzyna Kwarcińska e-wizytówka
Stosunki międzynarodowe spec. Euroazja – polityka i gospodarkadr Karolina Kotulewicz-Wisińska e-Wizytówka
Stosunki międzynarodowe spec. Polityka i komunikacja międzynarodowadr Marcin Kędzierski e-Wizytówka