Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Koordynatorzy wyjazdów

Koordynatorzy wyjazdów

Koordynator wyjazdów powoływany jest przez dyrektora instytutu na postawie §20 ust. 4 pkt 1i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.14.2023 z dnia 28.02.2023 r.).

Do podstawowych zadań koordynatora należy współpraca ze studentami wyjeżdzającymi na zajęcia semestralne do innych uczelni krajowych oraz zagranicznych pod względem: 

  • przygotowania oraz zatwierdzania programu studiów,  
  • uznawania wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej,  
  • podpisywania niezbędnych do realizacji programu dokumentów.

 

Koordynatorzy wyjazdów studenckich w kadencji 2020-2024

I stopień
Nauki społeczne stosowanedr hab. Tomasz Kwarciński, prof. UEK e-wizytówka
Stosunki międzynarodowedr Dominika Karwoth-Zielińska e-Wizytówka
II stopień
Stosunki międzynarodowedr Dominika Karwoth-Zielińska e-Wizytówka