Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Dr Damian Strycharz laureatem Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych

Dr Damian Strycharz laureatem Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych
F FNJ9bWQAATgIb

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2023 r. Kapituła Konkursowa PTSM pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Mani rozstrzygnęła konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2022 roku. W kategorii Nagród Naukowych za najlepszą oryginalną autorską monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2022 roku nagrodę otrzymał pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych dr Damian Strycharz za książkę pt. Role Theory and Russian Foreign Policy. Rolling Changes in National Role Conceptions (Wydawnictwo Routledge).

Ogromne gratulacje dla Laureata!