Ułatwienia dostępu

Katedra Filozofii

Partnerzy

Partnerzy

Polska Sieć Filozofii Ekonomii

Polska ma długą tradycję zarówno w zakresie ekonomii, jak i filozofii, w tym filozofii nauki, reprezentowaną przez wybitnych uczonych, jak Oskar Lange i Leszek Nowak – obaj zajmowali się kwestiami filozoficznymi w ekonomii. Jest rzeczą naturalną, że nowe generacje polskich uczonych dołączają obecnie do rosnącego międzynarodowego nurtu badań w zakresie filozofii ekonomii, wnosząc do niej swój wkład (Uskali Mäki, „Metaekonomia”).

Polskie Towarzystwo Etyczne

Cele Towarzystwa:

  • upowszechnianie światowego dorobku etyki, w szczególności jego znaczenia dla łagodzenia i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich i konfliktów pomiędzy ludźmi a podmiotami pozaludzkimi,
  • promowanie edukacji etycznej na każdym poziomie kształcenia,
  • wspieranie krajowych badań w zakresie etyki,
  • uwrażliwianie społeczeństwa i kształtowanie etycznych postaw,
  • rozwijanie i promocja etyki troski wobec osób narażonych na wykluczenie i niesprawiedliwość,
  • ochrona zwierząt oraz promowanie koncepcji oraz postaw służących respektowaniu ich interesów w prawodawstwie i w praktyce,
  • monitorowanie badań naukowych, szczególnie biomedycznych pod kątem respektowania standardów etycznych,
  • integracja polskiego środowiska etyków wokół bieżących problemów,
  • promowanie dorobku polskich etyków.