Ułatwienia dostępu

Katedra Filozofii

W filozofii nie o to chodzi, żeby osiągnąć wynik określony i ostateczny; raczej o coś wręcz przeciwnego: żeby wbrew jednostronnym naciskom, specyficznym dla każdej epoki, wszystkie rozsądne możliwości rozumienia świata pozostawić otwarte. Człowiek, by się nie udusić, potrzebuje tych na wszystkie strony otwartych perspektyw.
Henryk Elzenberg, "Kłopot z istnieniem"

Aktualności