Ułatwienia dostępu

Katedra Studiów Politycznych

Aktualności

Zapraszamy na nową stronę KSP

Zapraszamy na nową stronę KSP

Punkty milowe bogatej, ponad 50-letniej tradycji Katedry Studiów Politycznych

Stanowi ona dziś samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie umiejscowioną w strukturze Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Choć przedmioty związane z nauką o polityce wykładano w ówczesnym Wyższym Studium Handlowym (a od 1938 roku – w Akademii Handlowej) już w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego, na rozwój jednostki naukowo-dydaktycznej zajmującej się tą problematyką trzeba było jeszcze wiele lat zaczekać. Geneza dzisiejszej Katedry Nauk Politycznych sięga końca lat 60-tych XX w., kiedy to w 1969 r. w ramach reorganizacji szkolnictwa wyższego powołano w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych. Wskutek różnego rodzaju przekształceń strukturalnych i organizacyjnych w ramach uczelni, a także zmian koncepcji usytuowania dydaktyki nauk politycznych w planach studiów ekonomicznych, nazwa i status jednostki kilkakrotnie ulegały zmianom. W latach 1969-1978 było to Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych, następnie Katedra Nauk Politycznych (1978-1983), Studium Nauk Politycznych (1983-1992) oraz Samodzielny Zakład Nauk Politycznych (1992-1994). Od 1994 r. do 2019 r. nieprzerwanie funkcjonowała jako Katedra Nauk Politycznych, natomiast od 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Katedra Studiów Politycznych.

Patrząc na te kilkadziesiąt lat historii Katedry warto podkreślić, iż kierowały nią tak znakomite postacie polskiej nauki jak doc. dr Jerzy Szafruga (w latach 1969-1972), prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (1972-1983), prof. nadzw. AE dr hab. Jerzy Indraszkiewicz (1983-1996), profesor nadzw. AE dr hab. Kazimierz Urban (1996-2006), prof. dr hab. Jerzy Kornaś (2006-2019) oraz prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz (od 1 X 2019). Wśród jej pracowników znaleźli się na przestrzeni tych lat liczni historycy, socjologowie, prawnicy, czy ekonomiści, by wspomnieć choćby prof. zw. dra hab. Jerzego Hausnera – dziś Kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Od początku działalności Katedry Nauk Politycznych dwunastu jej pracowników uzyskało tytuł naukowy doktora, siedmiu – doktora habilitowanego, i również sześciu – profesora nadzwyczajnego.

Spectrum tematów podejmowanych przez pracowników w ramach badań naukowych było zawsze bardzo szerokie – od spraw międzynarodowych począwszy, poprzez zagadnienia związane z problematyką socjologiczną, wyznaniową i religijną oraz myślą polityczną, na kwestiach dotyczących przekształceń ustrojowych w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych i relacji między polityką a gospodarką skończywszy. Specjalizacja badawcza poszczególnych pracowników związana była przeważnie z podejmowaną przez nich tematyką rozpraw doktorskich czy habilitacyjnych. Wśród instytucji, bądź ośrodków naukowych, z którymi zawiązywano w ramach Katedry współpracę wymienić można między innymi Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, czy Fundację im. Friedricha Eberta.