Ułatwienia dostępu

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Nauki społeczne stosowane – nowy kierunek studiów!

Nauki społeczne stosowane to nowoczesny kierunek dla ambitnych osób, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z pracą z danymi ilościowymi i jakościowymi z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności związanymi z naukami o polityce, socjologią, antropologią, ekonomią oraz psychologią i filozofią. Nauki społeczne stosowane to studia, które zapewniają przygotowanie do każdego etapu pracy z danymi: […]